קוד כניסה לצפיה בנוסח טיוטת חוזה זכיינות יישלח למועמד לאחר אישור מועמדותו/ה