חוברת זיכיון וחוזה התקשרות זכיינים

אנו מברכים אותך על התעניינותך במפעל הזכיינות של המכללה המשותפת- מפעלי השכלה מוכנים בשמחה להביא לעיונך פרטי מידע נוספים כדי לאפשר לך להיות משוכנע כי כדאי לך לבנות לעצמך עתיד לקריירה עם הכנסה יפה בצדו כזכיין של המכללה המשותפת - מפעלי השכלה.

עם מילוי טופס מועמד לזכיינות ,בדיקה ואישור ראשוני של מועמדותך יישלחו לך חוברות א' ו-ב' המיועדות כוללות מידע חשוב לזכיין.